האולפן שליהקמת אולפן הקלטות ביתי ומקצועי, מאמרים, פורום, אקורדים לשירים ועוד

RISE / Eddie Vedder

						
*Capo 7th

   D  Dsus2  D5  G  G-5 G5 A  Gadd9  G6 Asus4 Dsus4
e ---2-----0------x---3----3---3---0-----3-----3-----0------3---|
b ---3-----3------3---0----2---3---2-----0-----5-----3------3---|
g ---2-----2------2---0----0---0---2-----2-----0-----2------2---|
d ---0-----0------0---0----0---0---2-----0-----0-----2------0---|


D      Dsus2 D5     D   Dsus2 D5 G  G5 G5  G5
Such is the way of   the world, You can ne -  ver know

D      Dsus2 D5     D  Dsus2 D5 G   G5 G5  G5
Just where to put all  your faith And how will  it grow


   A     D             G    Gadd9 G Gadd9
Gonna rise up, Bringing back holes in dark memories

   A     D        G    G5 G5 G6
Gonna rise up, Turning mistakes into gold

D  A  Asus4  G


D        Dsus2 D5    D  Dsus2 D5 G  G5 G5  G5
Such is the passage  of time, Too fast  to fold

D        Dsus2 D5    D Dsus2 G   G  G5 G5  G5
And suddenly swallowed by signs, Low and be - hold


   A    D          G    Gadd9 G Gadd9
Gonna rise up, Find my direction magnetically

   A    D         G   G5 G5 G6 G G5 G5 G6
Gonna rise up, Throw down my haste in the road


A Asus4 A Asus4 D Dsus4 D G

D

A Asus4 A G G5 G5 G5 D
						

 


Comments

 • הירשמו לניוזלטר!

  תשמעו מאיתנו רק כשממש כדאי לכם...


 • תגובות אחרונות